Inspi-Rational BV is en is van Frank Coppers.

Frank Coppers is sinds 2005 zelfstandig ondernemer. Daarvoor werkte hij bijna 20 jaar bij diverse multinationals, in Marketing en Verkoopfuncties (CV).

Inspi-Rational is de belichaming van de transformatie die Frank Coppers zelf heeft gemaakt van hard hitter tot waarde creator. Bij dat laatste dan nog specifiek; als leider / inspirator van een team; van eenling naar eenheid.

kristalrooster
De kennismaking start met een verkenning: wat heeft uw organisatie nodig en wie kan dat, in welke vorm helpen realiseren. De oplossing zelf wordt altijd door uw organisatie gerealiseerd.

Inspi-Rational acteert in een breed en divers netwerk. Om consistent en tevens creatief te werken, hanteren we de metafoor van het kristalrooster. Een samenstel van diverse elementen, in een volkomen logische structuur die een chemie vormen.

Inspi-Rational: essentie

Elk mens, elke organisatie heeft een rationaal nodig; een ambitie (materieel en immaterieel). Na het bepalen willen we het behalen en daartoe inspireren we, elke mens en elke organisatie op haar eigen manier.

De mens zelf: Frank Coppers (1964)

 

 

 

Powered by Creatief Verantwoord.