Principiële levenshouding

Om te ontwikkelen zijn veel theoriën en modellen beschikbaar. Centrale vraag voor mij is, wat brengt het wezenlijk. Stephen Covey heeft met zijn 8 principes een heel bruikbare set gecreëerd. De meest waardevolle impuls van hem staat echter al in de inleiding: kies je voor een pragmatische of een principiële levenshouding. Oftewel: ga je voor het trucje of echtheid.

link naar Covey

Transformeren vs. veranderen

Resultante van mijn principiële levenshouding is dat ik overtuigd ben van transformatie.
Meer Waarde wordt gecreëerd vanuit een gedeelde ambitie. Een punt AAN de horizon dat je WILT bereiken. Dat kost energie en vraagt frappant genoeg om weerstand. Pas wanneer je met moeite tot een volgende fase komt, werkt het ten volle door.

Een tijdloos pleidooi hiervoor is het boek 'Kun je een rups leren vliegen?' van Jan Bommerez en Kees van Zijtveld. In 2004 de inspiratie voor (de naam van) mijn eigen bedrijf.

De impact van het ego op strategie

Voor strategiebepaling is een bibliotheek beschikbaar van 'how to' boeken. Een bijzonder boeiende en bruikbare theorie is de Diamond E benadering van Mary M. Crossan, Foseph N. Fry en J. Peter Killing. De 'E' in de modelnaam heeft een andere betekenis, maar het model benadrukt de impact van 'management voorkeuren'. Vandaar dat ikzelf de connotatie Ego heb verbonden hieraan.

Wat stuurt onze beslissingen

In dat kader zijn de laatste jaren diverse boeken geschreven. Twee hiervan boeien me door de  onderbouwing en consistentie. Uit eigen land is dat 'Het slimme onbewuste' van Ap Dijksterhuis. Uit de States is dat 'Emotionomics: Winning Hearts and Minds' van Dan Hill.
Voor de een duurt het langer om het te erkennen, maar onze beslissingen worden gestuurd door onze intuïtie, onze gevoelens en achteraf 'gerationaliseerd'. Achteraf is overigens een relatief begrip, want in onze hersenen ligt de snelheid extreem hoog.

Wat is de waarde van ervaringen: specifiek van patiënten

Per toeval kruiste Fred Lee mijn pad. Zijn boek 'if Disney ran your hospital' heeft veel aandacht gekregen in Nederland, en terecht. Het geeft, net als Fred's lezingen, een pragmatische visie op compassie als verbindende kwaliteit. Hij koppelt die visie aan de theorie van Joe Pine die diverse boeken heeft geschreven over 'the economic value of experiences'. Aanraders om bewustzijn te vertalen in beleid.

 

Powered by Creatief Verantwoord.