Rijpheid bepaalt Recept

Kernvraag met betrekking tot impulsen van buitenaf is: hoe rijp zijn we als organisatie?
Die rijpheid staat niet voor de bestaande ervaring (in 'levensjaren') maar in het vermogen om de organisatie van het punt OP de horizon (as is) naar het punt AAN de horizon (should be) te brengen.

Hoe ambitieus is de ambitie cq heeft de huidige organisatie voldoende in haar mars om het zelf te realiseren.
Over het algemeen heeft de organisatie meer vermogen dan men gebruikt. De belangrijkste beperking is de 'blinde vlek'. Die richt zich bijna altijd op de misvatting over kwaliteit.

Outside in of Interim

Per definitie is een externe impuls voor Gezonde Groei tijdelijk. Groei is niet Gezond wanneer die niet van binnenuit wordt gerealiseerd.

Afhankelijk van de (on)rijpheid oftewel afstand tussen het punt OP en AAN de horizon wordt de impuls;

► Outside in: de blik en expertise van 'buiten' in gerichte initiatieven die de mensen binnen
                          de organisatie sterker, productiever maken.
► Interim:       een intensievere 'walk the talk' benadering om de mensen bekend te maken
                          met andere methodieken en mee te laten groeien.

 

 

 

 

Powered by Creatief Verantwoord.