Ambitie, Missie & Visie

Dit zijn beschrijvingen die bevlogen, concreet en wervend in één moeten zijn.
Vaak leidt dat tot containerbegrippen.

Vandaar dat wij vooral de symbolische waarde centraal stellen. Welk beeld willen wij oproepen bij onze omgeving? Dat roep je op door in beelden te denken.

► Wij werken met mindmapping en moodboards. Een creatieve tussenvorm is het principe
     van 'Back of the Napkin' (Dan Roam).


Kern kwesties

Het bepalen van de ambitie, het punt AAN de horizon is relatief gemakkelijk.
Lastiger is het schetsen van een realistisch (zelf)beeld. Wat is ons punt OP de horizon.
Hoe rijp zijn we?

Daar is de 'van buiten naar binnen' blik cruciaal. Check bij je klanten, hoe je voor hen écht waarde kunt creëren en hoe je nu scoort.

► Wij houden klantinterviews of -panels, samen met onze opdrachtgever


Doelen

Het punt AAN de horizon ligt (te) ver weg om elke dag te prikkelen. Daar dienen korte termijn doelen voor: piketpaaltjes op weg naar die horizon.

► Wij werken hier met een doelenhierarchie: om hoofd- en subdoelen te positioneren


Het proces

Als leidraad voor de organisatie hanteren we een werkmodel: Forest genaamd.
Het is een 4 stappen template die start ná bepaling van de ambitie; het punt AAN de horizon.

 

 

 

 

 

 

Powered by Creatief Verantwoord.