Management development

De Richting en Inrichting van een organisatie ligt bij het management. Dat is topsport en vraagt daarmee om trainingsarbeid. Vanuit de filosofie van Inspi-Rational is die arbeid niet gericht op 'volume', maar op 'waarde'. Hoe benut je de kansen optimaal, cq hoe verhoog je het potentieel.

Per mens kan de inspanning variëren. Voor iedereen geldt echter dat het effect meet- en merkbaar moet zijn; waarde voor zichzelf en de organisatie.

Scholingsplan

In een omgeving met (veel) mensen in de uitvoering, is het belangrijk een consistent scholingsplan te implementeren. Basis zijn de POP afspraken.

Je vak is meer dan je werk

Bijna iedereen is trots op wat 'ie doet. Beroepseer is een positief gegeven, maar kent ook een valkuil. Te vaak beoordelen we onszelf op hoe vaardig we zijn in ons werk.
Je vak omvat meer dan je werk; het gaat namelijk altijd om interactie; met collega's, klanten, leveranciers enz.  Dat vraagt meer van je; attitude, empathisch vermogen.

Eerst Bewust, dan Bekwaam

Scholing van medewerkers begint in onze aanpak daarom altijd met Bewustzijn. Dat kan puur vakgericht zijn (bewust van rol, van doelen e.d.), maar ook dieper mensgericht (profiel- en attitude). Voor het mensgerichte gebruiken we diverse tests zoals DISC, Belbin, Thomas Kilmann e.d.

Qua scholing is een palet van trainingsvormen beschikbaar, waaronder:

► Bewust en Bekwaam Communiceren
► Verkoop Voordelen door Begrijpen van Behoeften
► Onderhandelen
► Pragmatisch Projectmanagement

Indien eerst een wezenlijke heroriëntatie nodig is, stellen we persoonlijke coaching voor volgens de '4 B methodiek ©'. 

 

Powered by Creatief Verantwoord.